top of page

Ortadoğu Güvenlik
Akademisi

OGA png.png
oGA tASARIM.png

Ortadoğu Güvenlik Akademisi, 2020 yılında kurularak farklı alanlardan ve bölgelerden gelen öğrencileri bir araya getirerek daha derinlemesine çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. Başlıca Ortadoğu'daki karmaşık konuları ve güvenlik kavramını ele alsa da, küresel sorunlara da odaklanmaktadır. Uzman akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilere temel dinamikleri anlama fırsatı sunmaktadır. Bu süreçte, öğrenciler araştırmacı kimliklerini geliştirirken teorik bilgilerini pratik sahaya uygularlar. Bu amaç doğrultusunda, derslerin ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sağlam bir temel ve yapı oluşturulmuştur.

Günümüzde modernleşme ve küreselleşme süreçleri, dünyanın dört bir yanındaki insanları etkileyen sorunlar ve soruları artan bir şekilde beraberinde getirmektedir. Türkiye, tarihî ve coğrafî öneminden ötürü bu sorunlara cevap arayışında önemli bir rol oynamaktadır. Pratik sorunların yanı sıra, bu sorunların çözümü için gerekli teorik ve akademik altyapının oluşturulması kaçınılmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Müstakil Talebe Platformu öncülüğünde faaliyet gösteren Ortadoğu Güvenlik Akademisi, öğrenci inisiyatifi olarak farklı perspektiflerden sorunları analiz etme, anlama ve çözme misyonunu üstlenmektedir. Bu platform, Mülkiye ve Maarif geleneğini takip eden gençleri bir araya getirmektedir.

 

Ortadoğu Güvenlik Akademisi, 2020 yılında kurularak farklı alanlardan ve bölgelerden gelen öğrencileri bir araya getirerek daha derinlemesine çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. Başlıca Ortadoğu'daki karmaşık konuları ve güvenlik kavramını ele alsa da, küresel sorunlara da odaklanmaktadır. Uzman akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilere temel dinamikleri anlama fırsatı sunmaktadır. Bu süreçte, öğrenciler araştırmacı kimliklerini geliştirirken teorik bilgilerini pratik sahaya uygularlar. Bu amaç doğrultusunda, derslerin ve çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sağlam bir temel ve yapı oluşturulmuştur.

bottom of page