top of page
aog slider.png

Anadolu Okuma Grupları, yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız ve değer kattığımız bu toprakların, burada oluşturduğumuz birikimin ifadesi; kültürel mirasımızın anlaşılmasına, bu mirasın daha da geliştirilerek birey ve toplum hayatında karşılığının olmasını sağlayacak bir yolculuğu başlatıyor. Anadolu’nun kültür köprüleri olan mütefekkir, münevver ve yazarlarımızın eserlerinden hareketle başlattığımız bu düşünce ve ne’liğimizi anlama yolculuğumuzu proje katılımcılarıyla beraber yürütüyoruz. 
 

Anadolu Okuma Grupları, sadece bir kitap tahlil grubu olmaktan ziyade aynı zamanda samimiyet ve muhabbetin kurulduğu bir gönül meclisidir. 

 • Kitap tahlilleri ve yazar buluşmaları

 • Kültürel toplantı, yazar-okur buluşmaları ve yazınsal çalışmalar

 • Katılımcılarının kişisel ve fikri gelişimlerinin temini

 • Hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım imkanı

 • Periyodik ve esnek işleyiş

 • Katılımcı odaklı bir sistem

 • İçerik ve İşleyiş
  Anadolu Okuma Grupları, özenle oluşturulan kitap listesinin belirli periyotlarla okunarak tahlilinin yapılması ve ilgili kitaplar üzerinde yazınsal çalışmaların yürütüldüğü bir rogramdır. Program kapsamında her 2 haftada 1 eser ele alınacaktır. Başvuru akabinde katılımcılar, öğrenciler öğrenim gördükleri il; diğer katılımcılar ise ikamet ettikleri ile göre WhatsApp grubuna eklenecektir. Kitap tahlilleri hanım ve erkekler için ayrı oturumlar şeklinde yapılacaktır. Tahlil programlarımız Zoom yahut yüz yüze olarak ‘hibrit’ biçimde gerçekleştirilecektir. Katılımcılarımız dilediği yolla tahlil oturumuna iştirak sağlayabilirler. Dönem Başlangıcı: 2 Aralık / Dönem bitişi: 10 Şubat
 • Okunacak Eserler
  AOG 2. Dönemi kapsamında aşağıdaki eserler okunup tahlil edilecektir: John Ralston Saul - Küreselleşmenin Çöküşü Cihat Yaycı - Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye Taha Kılınç - Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez Veysel Kurt - Ortadoğu'da Ordu ve Siyaset Mustafa Yıldız - Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapıları
 • Başvuru
  Başvuru formunun doldurulması ve 50 TL katkı payının (tanıtım ve reklam giderlerinde kullanılmak üzere) yatırılması halinde başvurunuz tamamlanacaktır. Son Başvuru: 20 Kasım Katkı payını yatırmanız gereken IBAN No: TR42 0006 2000 3010 0006 6699 26 Alıcı Adı Soyadı: Talha AKBAŞ Başvurmak için tıklayınız.
 • Hedefler
  Anadolu Okuma Grupları projesin hedefleri şunlardır; 1- Katılımcıların okuma kültürü ve analiz etme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamak, 2- Katılımcıların kendilerini etkin bir şekilde ifade etme, etkili dil kullanımı ve münazara kültürü edinmelerine olanak sağlamak, 3- Yürütülen faaliyet ve programlar sayesinde katılımcıların kişisel gelişimlerini katma değeri yüksek destek sunmak, 4- Samimiyet ve muhabbetin kurulduğu bir gönül meclisi oluşturmak
 • Program ve Faaliyetler
  Anadolu Okuma Grupları kapsamında kitap tahlillerinin yanı sıra; yazar buluşmaları, kültürel gezi – etkinlikler, konferans ve seminerlerin de yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda: Her tahlil oturumunun akabinde, tahlili yapılan ilgili kitaptan hareketle bir metin yazmanız istenmekte olup gerekli yeterlilikleri sağlayan metinler ‘Dertli Dergi’ de yayınlanacaktır. AOG 2. Dönem programı kapsamında yazar – okur buluşmalarının düzenlenmesi planlanmakta olup gerekli duyurular WhatsApp kanalıyla ilan edilecektir. AOG dönem sonu itibariyle katılımcılarımız arasında seçilen kişilerle İstanbul’da bir AOG paneli icra edilecektir.
aog kare.png
okunacak eserler
bottom of page