top of page
Müstakil_Talebe_Maarif_Meclisi3_vector__(1).png

Müstakil Talebe Maarif Meclisi (MTMM)

Müstakil Talebe Maarif Meclisi, lisans ve lisans üstü düzeyde özellikle sosyal bilimler alanında entelektüel ve akademik ilerleme kat etmek isteyen kişiler için oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

Kadro ve Müfredat

Müstakil Talebe Maarif Meclisi, lisans ve lisans üstü düzeyde özellikle sosyal bilimler alanında entelektüel ve akademik ilerleme kat etmek isteyen kişiler için oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

 

Programın temel hedefi maarif ve mülkiye başlıkları altında ele alınan disiplinlere yönelik sistematik ve eleştirel düşünce yetisi kazanmak, ilgili alan/larda mevcut bilgi ve birikimi kritize ederek özümseyebilmek, meselelere farklı perspektiflerden yaklaşarak bütünlükçü bir bakış geliştirebilmenin olanaklarını sunmaktır.

 

Bu bağlamda maarif ve mülkiye heyetlerinde uzman kişilerle dersler işlenerek konulara giriş yapılmakta, derslerin akabinde başlayan yazın çalışmaları ve kurul toplantılarıyla birlikte konular ele alınmaktadır. Maarif ve Mülkiye başlıkları içerisinde tarihten edebiyata, uluslararası ilişkilerden siyaset teorisine ve eğitim bilimlerinden tarih felsefesine kadar geniş alt başlıklar etrafında derslerimiz işlenmektedir.

 

Eğitim kadromuz içerisinde

 

 • Dr. Vahdettin Işık - Osmanlı Modernleşmesi

 • Prof. Adem Esen - Maliye - İslam İktisadına Giriş

 • Prof. Dr. Ömer Çaha - Batı Siyaset Düşüncesine Giriş

 • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya - Felsefe Tarihine Giriş

 • Prof. Dr. Mustafa İsen - 

 • Doç. Dr. Fatih Durgun,

 • Prof. Dr. Zeki Salih Zengin,

 • Dr. Yusuf Aşkın,

 • Prof. Dr. Kasım Küçükalp,

 • Doç. Dr. Süleyman Doğan,

 • Prof. Dr. Mustafa Gündüz,

 • Doç. Dr. Murat Çelik,

 • Dr. Yunus Emre Özsaray

 • Hidayet Erdoğan

 

Tüm bu çerçeve dahilinde seçkin bir öğrenci grubuyla derslerini icra eden MTMM geleceğin entelektüel ve düşünürlerinin yetişmesine katkı sağlama noktasında çalışmalarını yoğunlaştıran bir Müstakil Talebe Platformu projesi olarak pandemi döneminde gerçekleştirilmiştir.

"İslâm Siyaset Düșüncesine Giriş" 2. dersi

"İslâm toplumu istiâne (dilenme) toplumu değil, iâne (yardımlaşma) toplumudur."

Hidayet Erdoğan

bottom of page